Kazı Tarihi

Fotoğraf: Tuna AKÇAY

Mersin’in Silifke İlçesine bağlı Örenköy sınırları içindeki Olba kenti, 19. yüzyılın sonlarından itibaren pek çok araştırmacı tarafından belgelenmiştir. Coğrafi olarak Cilicia ve daha sonra Isauria Bölgesi sınırları içerisinde yer alan kentte Hellenistik-Roma ve Hıristiyanlık dönemlerine ait birçok anıt yer alır. İlk olarak yabancı araştırmacılar tarafından yapılan gezilerin notlarından haberdar olduğumuz Olba kentinde şüphesiz yerli araştırmacılar da önemli çalışmalar yapar. Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Emel Erten başkanlığında bir araştırma ekibi, 2001-2009 yılları arasında Olba’da arkeolojik yüzey araştırmaları yapar. Ardından Olba’da 2010 yılında TC Bakanlar Kurulu kararı ile ilk defa arkeolojik kazı çalışmaları Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Emel Erten başkanlığında gerçekleştirilmeye başlar. Arkeolojik kazılar, halen devam etmektedir.   
 
Arkeolojik kazılar için kentte birçok çalışma alanı saptanmıştır. Bunlar; Tiyatro, Ölü Kültü Alanları, Akropolis ve Manastır olarak sıralanabilir. Söz konusu çalışmalar, sayılan yapıların açığa çıkmasını sağlaması bakımından önemlidir. Ayrıca açığa çıkan yapıların restorasyon ve koruma işlemleri de beraberinde yapılmaktadır.

Kazılar, kentin tarihi konusunda aydınlatıcı veriler sunmaktadır. Buna göre Hellenistik, Roma ve Geç Antik Çağ’da canlı bir yaşamın var olduğu bilinen Olba’da yerleşim izleri çok daha gerilere gitmektedir. Kazıların sonuçlarına göre Olba, Kalkolitik, Erken Tunç ve Demir Çağlarında oldukça önemli bir merkez olma vasfını korumaktadır. Kentte yerleşimin son evresi için ise yine arkeolojik verilerden hareketle MS 7. yüzyıl önerilmektedir. Kazı çalışmalarının hem erken hem de geç yerleşim tarihi konusunda kuşkusuz yeni sonuçlar sunacaktır.

Olba’da arkeolojik çalışmalarla birlikte bilimsel yayınlar artmıştır. Seleucia Dergisi, Olba’ya ait yayınları bünyesinde toplayan bir süreli yayın olarak 2011 yılından beri yayınlanmaktadır. Öte yandan Olba kenti hakkında konferans, makale ve kitaplarla birlikte yüksek lisans ve doktora tezleri, yeni birçok bilgiyi bilim dünyasına kazandırmaktadır.