Bilim Ekibi

Kazı Başkanı – Prof. Dr. A. Emel ERTEN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Kazı Başkan Yardımcısı (2010 – 2017 arası) – Öğr. Gör. Murat ÖZYILDIRIM (Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YEĞİN (Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Safiye AYDIN (Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Arş. Gör. Burak ERDEM (Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü)

Arkeolog Muzaffer YILMAZ (Mersin Üniversitesi Doktora Öğrencisi)

Arkeolog Recep Sezer TAŞKIRAN (MA)

Arkeolog Müslime TOKUŞTEPE (Doktora Öğrencisi)

Arkeolog Mert UĞUR (Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arkeolog Ayşegül TÜRK