Category Archives: 2. Sayı

Seleucia ad Calycadnum II

PRAEFATIO

Mersin Olba Kazıları’nın bilimsel dergisi olarak 2011 yılında yayınlanmaya başlanan Seleucia ad Calycadnum Dergisi’nin ikinci sayısını okurlarımıza sunmaktayız. Erken Hıristiyanlık teması ile çıkan ilk sayımızdan sonra, ikinci sayıda daha geniş bir çerçeve içine yerleştirilebilecek bir içerikle dergimiz sizlerle buluşuyor.

Olba arkeolojisi ve yerleşim tarihi konusundaki makalelerin yanında nümizmatik, arkeometri, Anadolu’da kent tasarımına ilişkin çalışmalar da dergimiz kapsamında yer almakta. Bu sayının çıkmasını sağlayan tüm yazarlarımıza, katkılarından dolayı yayın kurulumuz üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapacağınız çalışmaların Seleucia ad Calycadnum dergisinin gelecek sayılarında yer almasından mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

We are proud to present the second volume of the annual journey of Mersin Olba excavations, Seleucia ad Calycadnum. After the first issue fıcusing on Early Chiristianity, a wider content of articles such as archaeometry, numismatic, urban design in Asia Minor will be presented in the second volume as well as the studies on the settlement history and archaeology of Olba.

We wish to thank all our contributors, colleagues studying on archaeology, ancient languages and cultures and the history of art for  the future issues of ‘’ Seleucia ad Calycadnum’’.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

seleucia2onkapak  seleucia2arkakapak

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Gülgün KÖROĞLU - Kızkalesi Kazılarında Ele Geçen 12. Ve 15. Yüzyıl Arasına Tarihlenen Orta Çağ Seramikleri.

Efrumiye ERTEKİN – Principatus Devri Roma Senatus’u:Üye Sayısında Düzenlemeler(Lectio Senatus), Senatus’a Giriş Koşulları ve Yolları, Yasal İşleyiş.

Emel ERTEN – Olba’da Roma İmparatorluk Döneminde Tarım ve Yerleşim.

Tuna AKÇAY – Olba Mezarlık Alanları.

Murat ÖZYILDIRIM - Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal Yeni Bilgiler.

Sevim AYTEŞ CANEVELLO – MÖ II. MS IV. Yüzyıllar Arasında Cilicia’da Yahudiler.

Ceren ÜNAL - Trabzon İmparatoru I.Manuel Komnenos (1238-1263) Dönemine Tarihlenen Balıkesir, Kuva-i Milliye Müzesi’ndeki Üç Adet Asper.

H.Sibel ÜNALAN – Ceren ÜNAL – Tarsus Müzesi’nde Yer Alan Figür Tasvirli Artukoğulları Sikkeleri “12. – 13. Yüzyıllarda Anadolu’da İkonografik  Alışveriş”.

Brianna BRİCKER - Ceci N’est Past Un Mur: Representation And Reality in Ephesian Urban Boundaries.

Ali Akın AKYOL – Archaoemetrical Perspektives in Turkey.

Kitap Tanıtımları:

Emine TOK – Manisa Müze’si Bizans Sikkeleri.

Mükerren KÜRÜM – Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk