Category Archives: 4. Sayı

Seleucia ad Calycadnum IV

PRAEFATIO

Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2001-2009 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırmaları, 2010 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararı ile ilk arkeolojik kazılar başladı. Böylece Olba hakkında bugüne kadar bilinenlere yeni bilgiler eklendi ve ulaşılan sonuçlar ekip üyelerimiz tarafından birçok yayınla bilim dünyasına sunuldu.

Seleucia ad Calycadnum, arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapılan çalışmaları sizlerle buluşturmak üzere yayın yaşamına başlıyor. İlk sayıda “Erken Hıristiyanlık” teması ile çıkmakla birlikte, gelecek sayılarımızda sizlerin çalışmalarına çok daha geniş bir yelpazede yer vermeyi amaçlamaktayız.

Birinci sayımıza katkı sağlayan başta Seleucia ad Calycadnum Bilim Kurulu üyeliğini kabul eden saygıdeğer öğretim üyeleri olmak üzere, sayın yazarlara, amblemimizin çizimi için ressam Cavidan Yegül Erten’e, kapak tasarımı için arkeolog Tuna Akçay’a, teknik yardımlarından dolayı M. Çağlar Kırkpınar’a ve Gonca Sümer’in şahsında TAN Kitabevi’ne teşekkür ederiz.

Yapacağınız çalışmaların dergimizde yayınlanmasından onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

PRAEFATIO

After nine years (2001-2009) of archaeological surveys at Olba in Mersin, Silifke, excavations started in 2010 with the permission of the Ministry of Culture and Tourism. The team members of Olba have added extensive new information on the settlement history of the site, presenting their results in many publications.

“Seleucia ad Calycadnum” will be an annual journal for the studies on archaeology, ancient languages and cultures, and the history of art published by Olba excavations. Although the first issue focuses on Early Christianity, subsequent issues will include a wider range of investigations.

We want to thank the contributors and the colleagues who honored us by accepting to take part in the scientific board. Painter Cavidan Yegül Erten was kind enough to draw our logo and archaeologist Tuna Akçay designed the front-cover. M. Çağlar Kırkpınar did all the tiresome office work. Finally, many thanks to the TAN Bookstore and Gonca Sümer for giving us support for the publication of “Seleucia ad Calycadnum”.

We welcome contributions for future issues of “Seleucia ad Calycadnum”.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

seleucia4 seleucia4arka

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Erendiz Özbayoğlu - Iulıanus Apostata’nın Ufuktaki Hıristiyanlıkla Sınavı

Turhan Kaçar - İkinci Yüzyılda Hıristiyanlık: Entellektüeller, Düşünceler Ve Gruplar

Emel Erten – Erken Bizans Camcılığı: Kimliği Ve Niteliği Üzerine Düşünceler

Reyhan Körpe - Son Arkeolojik Bulgular Işığında Aziz Paulus’un İkinci Kutsal Görev Gezisinde Troas Yolculuğu

Gülgün Köroğlu - Yumuktepe Höyüğü Kazılarında Gün Işığına Çıkarılan Aziz Menas Tasvirli Hacı Şişesi

Efrumiye Ertekin - Roma Devletinin Hıristiyanlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Son Hamlesi: Büyük Takibat (303-311)

Ceren Ünal - Bizans Sikkelerinde Yer Alan Göksel Varlıklar “Kerubim Ve Serafim”

Tuna Akçay - Olba’da Hıristiyan Mezarları

Murat Özyıldırım – H. Sibel Ünalan - Isavrıa Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı

Ümit Çakmak - Geç Antik Dönem’de Cılıcıa Ve Isaurıa’da Kilise Sayısının Artış Nedenleri Üzerine Bir Deneme

Sevim Ayteş Canevello - Some Observatıons On Monotheısm In Cılıcıa

Kitap Tanıtımları:

Emin Sarıiz - Geç Antıkçağ’da Hıristiyanlık

William Aylward - Roma Dünyasında Yıkanma

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk