Category Archives: SELEVCIA AD CALYCADNVM DERGİSİ

Seleucia ad Calycadnum III

PRAEFATIO

Olba Kazıları’nın süreli yayını Seleucia ad Calycadnum’un 2013 yılında üçüncü sayısını sunarken, dergimizin yayın yaşamına aralık vermeden devam etmekte olmasının mutluluğu içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Öncelikle, bu yeni sayıda yayınlanmak üzere çalışmalarını bize göndermek nezaketinde bulunan değerli meslektaşlarımıza, yayın kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. Onların katkılarıyla ortaya çıkan bu sayının, eskiçağ uygarlıkları ve dilleri, tarihi konusunda çalışan akademisyenlerin ve bu alanlara ilgi duyan okurların yakından tanıdıkları Homer Kitabevi tarafından yayınlanması, yayın ekibimiz için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Bizimle çalışmayı severek kabul eden değerli dostumuz, Homer Kitabevi sahibi Ayşen Boylu’ya ve Seleucia ad Calycadnum’un bu sayısının grafik düzenlemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Sinan Turan’a şükran borçluyuz.

Arkeoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Sanat Tarihi konularında çalışan uzmanlara dergimiz kapılarının hep açık olduğunu ve gelecek sayılarımızda onların değerli çalışmalarına yer vermekten mutluluk duyacağız.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

We are pleased to present volume 3 of Seleucia ad Calycadnum which has been continuously published since 2011. First and foremost, we would like to thank all our colleagues for their scholarly contributions and our editorial board for their valued input. Due to their expert participation, we are this and subsequent volumes will be published by Homer Books, to Ayşen boylu, owner of Homer Books, who kindly agreed to work with us, and Sinan Turan, who meticulously desingned the graphics of this volume.

We would also like lo state that our journal is open to scholars of fields of archaeology, ancient languages ad cultures and history of art. We would always welcome their works in the forthcoming volumes.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

seleucia3 seleucia3arka

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Tuna AKÇAY - Olba’da Şeytanderesi Vadisi’ndeki Kaya Kült Alanında Bulunan Unguentariae

Ebru Fatma FINDIK – 2012 yılı Efes, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazıları Depo Çalışmalarından İlk Gözlemler, Yeni Bir Keşif: Ayasuluk’ta Cam Atölyesi.

Ceren ÜNAL – Bizans Sikkelerinde Başmelek Mikhail ve Aziz Mikhail Tasvirleri

Emre TAŞTEMÜR - Klaros Kasesi ve Anadolu’da Pers Egemenlik Döneminde Cam Kase Üretimi Konusunda Düşünceler

Gülgün KÖROĞLU – Silifke Müzesi’nden Erken Bizans Dönemine Ait Gümüş Tılsım

Emel ERTEN – Olba Kazılarından Küçük Buluntular

Fatma AKKUŞ YİĞİTErmeni Baronluğu’nun Kuruluşu.

Ramazan UYKUR- Artuklu Türkmenleri’nin Sikkelerinde Mitolojik Bir Yaratık: “Çift Başlı Kartal”

Ayşe Fatma EROL – Deniz TAMER Fatsa Cıngırt Kayası’ndan Ele Geçen 10 Sikke Üzerine Gözlemler

Jessica L. Ambler – Genius Loci: Towards a Roman Understanding of Carthage

Tümay HAZİNEDAR COŞKUN – Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2007-2010 Sezonu Cam Buluntuları “Pencere Camları”

Murat ÖZYILDIRIM – Olba Manasıtırı: 2012 Yılı Kazı Sonuçları ve Merkez Mekânlar Üzerine Düşünceler

Sevim AYTEŞ CANEVELLO – Erken Hıristiyanlık Döneminde Cilicialı Şifavericiler: Dioscorides, Cosmas ve Damianus

Songül ULUTAŞ – Osmanlı’nın Arkeoloji Algısı: Kilikia Örneği

Ali Akın AKYOL – Ebru ERDOĞAN YILDIRIM – Emel ERTEN – Yusuf Kağan KADIOĞLU - Olba Kazısı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları

Kitap Tanıtımları:

Emel ERTEN – Tanrıça ve Boğa

Ahmetcan SAYALI – İstanbul’un Tarihi Eserleri

Hüseyin ÜRETEN – Anadolu’da Kadın: On Bir Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe

Mükerren KÜRÜM – Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

Seleucia ad Calycadnum IV

PRAEFATIO

Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2001-2009 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırmaları, 2010 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararı ile ilk arkeolojik kazılar başladı. Böylece Olba hakkında bugüne kadar bilinenlere yeni bilgiler eklendi ve ulaşılan sonuçlar ekip üyelerimiz tarafından birçok yayınla bilim dünyasına sunuldu.

Seleucia ad Calycadnum, arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapılan çalışmaları sizlerle buluşturmak üzere yayın yaşamına başlıyor. İlk sayıda “Erken Hıristiyanlık” teması ile çıkmakla birlikte, gelecek sayılarımızda sizlerin çalışmalarına çok daha geniş bir yelpazede yer vermeyi amaçlamaktayız.

Birinci sayımıza katkı sağlayan başta Seleucia ad Calycadnum Bilim Kurulu üyeliğini kabul eden saygıdeğer öğretim üyeleri olmak üzere, sayın yazarlara, amblemimizin çizimi için ressam Cavidan Yegül Erten’e, kapak tasarımı için arkeolog Tuna Akçay’a, teknik yardımlarından dolayı M. Çağlar Kırkpınar’a ve Gonca Sümer’in şahsında TAN Kitabevi’ne teşekkür ederiz.

Yapacağınız çalışmaların dergimizde yayınlanmasından onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

PRAEFATIO

After nine years (2001-2009) of archaeological surveys at Olba in Mersin, Silifke, excavations started in 2010 with the permission of the Ministry of Culture and Tourism. The team members of Olba have added extensive new information on the settlement history of the site, presenting their results in many publications.

“Seleucia ad Calycadnum” will be an annual journal for the studies on archaeology, ancient languages and cultures, and the history of art published by Olba excavations. Although the first issue focuses on Early Christianity, subsequent issues will include a wider range of investigations.

We want to thank the contributors and the colleagues who honored us by accepting to take part in the scientific board. Painter Cavidan Yegül Erten was kind enough to draw our logo and archaeologist Tuna Akçay designed the front-cover. M. Çağlar Kırkpınar did all the tiresome office work. Finally, many thanks to the TAN Bookstore and Gonca Sümer for giving us support for the publication of “Seleucia ad Calycadnum”.

We welcome contributions for future issues of “Seleucia ad Calycadnum”.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

seleucia4 seleucia4arka

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Erendiz Özbayoğlu - Iulıanus Apostata’nın Ufuktaki Hıristiyanlıkla Sınavı

Turhan Kaçar - İkinci Yüzyılda Hıristiyanlık: Entellektüeller, Düşünceler Ve Gruplar

Emel Erten – Erken Bizans Camcılığı: Kimliği Ve Niteliği Üzerine Düşünceler

Reyhan Körpe - Son Arkeolojik Bulgular Işığında Aziz Paulus’un İkinci Kutsal Görev Gezisinde Troas Yolculuğu

Gülgün Köroğlu - Yumuktepe Höyüğü Kazılarında Gün Işığına Çıkarılan Aziz Menas Tasvirli Hacı Şişesi

Efrumiye Ertekin - Roma Devletinin Hıristiyanlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Son Hamlesi: Büyük Takibat (303-311)

Ceren Ünal - Bizans Sikkelerinde Yer Alan Göksel Varlıklar “Kerubim Ve Serafim”

Tuna Akçay - Olba’da Hıristiyan Mezarları

Murat Özyıldırım – H. Sibel Ünalan - Isavrıa Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı

Ümit Çakmak - Geç Antik Dönem’de Cılıcıa Ve Isaurıa’da Kilise Sayısının Artış Nedenleri Üzerine Bir Deneme

Sevim Ayteş Canevello - Some Observatıons On Monotheısm In Cılıcıa

Kitap Tanıtımları:

Emin Sarıiz - Geç Antıkçağ’da Hıristiyanlık

William Aylward - Roma Dünyasında Yıkanma

Seleucia ad Calycadnum Dergisi

Seleucia ad Calycadnum, Olba kazısı yayını olarak Türkiye’de bir kazı ekibi tarafından çıkarılan süreli, hakemli, bilimsel tek arkeoloji dergisidir.

Seleucia ad Calycadnum I                          Seleucia ad Calycadnum II            

seleucia1mini                              seleucia2onkapakmini

Seleucia ad Calycadnum III                        Seleucia ad Calycadnum IV

seleucia3mini                              seleucia4mini

Dergimizi Facebook’tan takip etmek için tıklayınız..

Seleucia ad Calycadnum I

PRAEFATIO

Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba’da TC Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2001 – 2009 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırmaları, 2010 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararı ile ilk arkeolojik kazılar başladı. Böylece Olba hakkında bugüne kadar bilinenlere yeni bilgiler eklendi ve ulaşılan sonuçlar ekip üyelerimiz tarafından birçok yayınla bilim dünyasına sunuldu.

“Seleucia ad Calycadnum”, arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapılan çalışmaları sizlerle buluşturmak üzere yayın yaşamına başlıyor.

Dileğimiz, eski dünyanın gerçeklerini aydınlatmaya çalışan bilim insanlarının buluşacakları yeni bir platform yaratmak. Yapacağınız çalışmaların dergimizde yayınlanmasından onur duyacağımızı da belirtmek isteriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

After nine years (2001-2009) of archaeological surveys at Olba in Mersin, Silifke, excavations started in 2010 with the permission of the Ministry of Culture and Tourism. The team members of Olba have added extensive new information on the settlement history of the site, presenting their results in many publications.

“Seleucia ad Calycadnum” will be an annual journal for the studies on archaeology, ancient languages and cultures, and the history of art published by Olba excavations.

Our objective is to provide a platform for colleagues who wish to enrich the knowledge of the ancient world through their studies. We welcome contributions for future issues of “Seleucia ad Calycadnum”.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

                   seleucia1  seleucia1arka

                           Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Prof. Dr. Erendiz ÖZBAYOĞLU – IULIANUS APOSTATA’NIN UFUKTAKİ HIRİSTİYANLIKLA SINAVI

Prof. Dr. Turhan KAÇAR- İKİNCİ YÜZYILDA HIRİSTİYANLIK: ENTELLEKTÜELLER, DÜŞÜNCELER VE GRUPLAR.

Prof. Dr. Emel ERTEN- ERKEN BİZANS CAMCILIĞI: KİMLİĞİ VE NİTELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.

Dr. Reyhan KÖRPE- SON BULGULAR IŞIĞINDA AZİZ PAULUS’UN İKİNCİ KUTSAL GÖREV GEZİSİNDE TROAS YOLCULUĞU (s.51-76).

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU- YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ KAZILARINDA GÜNIŞIĞINA ÇIKARTILAN AZİZ MENAS TASVİRLİ HACI ŞİŞESİ.

Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN- ROMA DEVLETİNİN HIRİSTİYANLIĞI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK SON HAMLESİ: BÜYÜK TAKİBAT.

Yrd. Doç. Dr. Ceren ÜNAL – BİZANS SİKKELERİNDE YER ALAN GÖKSEL VARLIKLAR “KERUBİM” VE “SERAFİM”.

Tuna AKÇAY (MA) – OLBA’DA HIRİSTİYAN MEZARLARI.

Murat ÖZYILDIRIM (MA)-Yrd. Doç. Dr. H. Sibel ÜNALAN - ISAVRIA DAĞLARINDA HIRİSTİYAN MANASTIRCILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: OLBA MANASTIRI.

Ümit ÇAKMAK (MA) – GEÇ ANTİK ÇAĞDA CILICIA VE ISAVRIA’DA KİLİSE SAYISININ ARTIŞ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DENEME.

Sevim AYTEŞ CANEVELLO (MA) – OBSERVATION ON MONETHEISM IN CILICIA.

Kitap Tanıtımları:

Emin SARIİZ - GEÇ ANTİKÇAĞ’DA HIRİSTİYANLIK (Prof. Dr. Turhan KAÇAR).

Prof. Dr. William AYLWARD – ROMA DÜNYASINDA YIKANMA (Prof. Dr. Fikret YEGÜL).

Seleucia ad Calycadnum II

PRAEFATIO

Mersin Olba Kazıları’nın bilimsel dergisi olarak 2011 yılında yayınlanmaya başlanan Seleucia ad Calycadnum Dergisi’nin ikinci sayısını okurlarımıza sunmaktayız. Erken Hıristiyanlık teması ile çıkan ilk sayımızdan sonra, ikinci sayıda daha geniş bir çerçeve içine yerleştirilebilecek bir içerikle dergimiz sizlerle buluşuyor.

Olba arkeolojisi ve yerleşim tarihi konusundaki makalelerin yanında nümizmatik, arkeometri, Anadolu’da kent tasarımına ilişkin çalışmalar da dergimiz kapsamında yer almakta. Bu sayının çıkmasını sağlayan tüm yazarlarımıza, katkılarından dolayı yayın kurulumuz üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapacağınız çalışmaların Seleucia ad Calycadnum dergisinin gelecek sayılarında yer almasından mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

We are proud to present the second volume of the annual journey of Mersin Olba excavations, Seleucia ad Calycadnum. After the first issue fıcusing on Early Chiristianity, a wider content of articles such as archaeometry, numismatic, urban design in Asia Minor will be presented in the second volume as well as the studies on the settlement history and archaeology of Olba.

We wish to thank all our contributors, colleagues studying on archaeology, ancient languages and cultures and the history of art for  the future issues of ‘’ Seleucia ad Calycadnum’’.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

seleucia2onkapak  seleucia2arkakapak

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Gülgün KÖROĞLU - Kızkalesi Kazılarında Ele Geçen 12. Ve 15. Yüzyıl Arasına Tarihlenen Orta Çağ Seramikleri.

Efrumiye ERTEKİN – Principatus Devri Roma Senatus’u:Üye Sayısında Düzenlemeler(Lectio Senatus), Senatus’a Giriş Koşulları ve Yolları, Yasal İşleyiş.

Emel ERTEN – Olba’da Roma İmparatorluk Döneminde Tarım ve Yerleşim.

Tuna AKÇAY – Olba Mezarlık Alanları.

Murat ÖZYILDIRIM - Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal Yeni Bilgiler.

Sevim AYTEŞ CANEVELLO – MÖ II. MS IV. Yüzyıllar Arasında Cilicia’da Yahudiler.

Ceren ÜNAL - Trabzon İmparatoru I.Manuel Komnenos (1238-1263) Dönemine Tarihlenen Balıkesir, Kuva-i Milliye Müzesi’ndeki Üç Adet Asper.

H.Sibel ÜNALAN – Ceren ÜNAL – Tarsus Müzesi’nde Yer Alan Figür Tasvirli Artukoğulları Sikkeleri “12. – 13. Yüzyıllarda Anadolu’da İkonografik  Alışveriş”.

Brianna BRİCKER - Ceci N’est Past Un Mur: Representation And Reality in Ephesian Urban Boundaries.

Ali Akın AKYOL – Archaoemetrical Perspektives in Turkey.

Kitap Tanıtımları:

Emine TOK – Manisa Müze’si Bizans Sikkeleri.

Mükerren KÜRÜM – Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk