Category Archives: Okt. Murat ÖZYILDIRIM Makaleleri

Okt. Murat ÖZYILDIRIM Tarafından Yapılan Yayınlar

Özyıldırım, M., “Öğrenci Gözüyle” (Klasik Liseler Açılması Üzerine), Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, Istanbul 1994.

Özyıldırım, M., “Heybeliada Ruhan Okulu”, İstanbul Dergisi S. 23, Istanbul 1997

Özyıldırım, M., “Klasik Arkeoloji’de Eski Yunanca ve Latince Sözcüklerin Kullanım Yanlışları”, Olba I, Mersin 1998.

Özyıldırım, M., “Antik Kaynaklarda Ainos”, Olba VI, Mersin 2002.

Özyıldırım, M., “İlkçağ ve Erken Hıristiyanlık Kaynaklarında Olba Sözcüğün Değişik Kullanımları”, Olba VIII, Mersin 2003.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2003 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2003.

Özyıldırım, M., “Hıristiyanlığın İlk Üç Yüzyılı ve Seleucia Ad Calycadnum”, Olba X, İstanbul 2004.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2004 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırması”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, İstanbul 2005.

Özyıldırım, M., “Corycus Piskoposluğu ve VI. yüzyıla Kadar Kristoloji Tartışmaları”, Olba XI, Mersin 2005.

Özyıldırım, M., “Erken Hıristiyanlık Dönemi Dinsel Tartışlmaları ve Mersin Sınırları İçindeki Piskoposluk Merkezleri”, Tarih İçinde Mersin II. Collocium Bildirisi, Mersin 2005.

Erten, E. – Özyıldırım, M., “Olba Yüzey Araştırması- 2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23, Istanbul 2007.

Özyıldırım,M., “Demiriş, B., Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı” (Kitap tanıtım), Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23 İstanbul 2007.

Özyıldırım, M., “Ariminum ve Seleucia ad Calycadnum Konsilleri 359 İkiz Konsiller yılı”, Olba XV, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2005 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı sonuçları Toplantısı, Ankara 2007.

Özyıldırım,M., “Olba’da Arkeolojik Korumacılık Sorunları”, Silifke Müzesi Konferansları, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2006 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2008.

Özyıldırım, M., “Mersin’de Düzenlenen IV. Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu” (Sempozyum tanıtım), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S.23, Istanbul 2008.

Özyıldırım, M., “Seleucia ad Calycadnum’un Erken Hıristiyanlık Açısından Önemi”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. VI, www.arkeoloji.web.tr, 2008.

Özyıldırım, M., “Aziz Paulus”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. V, http/www.akeoloji.web.tr , 2008.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları -2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S. 27, İstanbul 2009.

Özyıldırım, M., “Kilikia Bölgesi Eskiçağ Yer Adlarının Türkçede Kullanımı Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Mersin Sempozyumu, 19 Kasım 2008, Mersin 2009.

Özyıldırım, M., “Olba’da Hıristiyanlığın İzleri”, Arkeoidea e-Dergi Sayı VII, www.arkeoidea.com, Ocak 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2007 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009.

Özyıldırım, M., Canevello, S., “Constantinopolis Tahtında Isaurialı Bir İmparator: Zeno”, Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, TB Yay. Istanbul 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “Olba Araştırması – 2009”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 30 , İstanbul 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2008 Yılı Olba Yüzey Araştırması’’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Mersin Silifke Olba 2009 Araştırmaları, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Istanbul 2010.

Özyıldırım, M., Ünalan, H., S., Isauria Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı”, Seleucia ad Calycadnum I, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2009 yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı , Ankara 2011.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., “Olba Kazıları – 2010”, Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S.31 , Istanbul 2011.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal yeni Bilgiler”, Seleucia ad Calycadnum II, Ankara 2012.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı: 2012 Kazı Sonuçları ve Merkez Mekânlar Üzerine Düşünceler”, Seleucia ad Calycadnum, Istanbul 2013.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Olba (Mersin Silifke) Kazıları 2012, ANMED Arkeoloji Haberleri, Antalya 2013.

Akyol, A., Özyıldırım, M., vd., “Alahan Manastırı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, Seleucia ad Calycadnum IV,

Istanbul 2014.

Özyıldırım, M., “Silifke’nin Unutulmayan Değeri: Azize Thecla” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Cennet – Cehennem Obruğu Meryem Ana Kilisesi” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk