Category Archives: Makaleler

Öğr. Gör. Tuna AKÇAY Tarafından Yapılan Yayınlar

Akçay, T., Taş Ustası Mezarları Işığında Olba’da Yerel İşçilik, Olba, S. XVI, Mersin 2008.

Akçay, T., Olba’da Hıristiyan Mezarları, Seleucia Ad Calycadum, S. I, Ankara 2011.

Akçay, T., Olba Mezarlık Alanları, Seleucia ad Calycadum, S. II, Ankara 2012.

 

Okt. Murat ÖZYILDIRIM Tarafından Yapılan Yayınlar

Özyıldırım, M., “Öğrenci Gözüyle” (Klasik Liseler Açılması Üzerine), Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, Istanbul 1994.

Özyıldırım, M., “Heybeliada Ruhan Okulu”, İstanbul Dergisi S. 23, Istanbul 1997

Özyıldırım, M., “Klasik Arkeoloji’de Eski Yunanca ve Latince Sözcüklerin Kullanım Yanlışları”, Olba I, Mersin 1998.

Özyıldırım, M., “Antik Kaynaklarda Ainos”, Olba VI, Mersin 2002.

Özyıldırım, M., “İlkçağ ve Erken Hıristiyanlık Kaynaklarında Olba Sözcüğün Değişik Kullanımları”, Olba VIII, Mersin 2003.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2003 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2003.

Özyıldırım, M., “Hıristiyanlığın İlk Üç Yüzyılı ve Seleucia Ad Calycadnum”, Olba X, İstanbul 2004.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2004 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırması”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, İstanbul 2005.

Özyıldırım, M., “Corycus Piskoposluğu ve VI. yüzyıla Kadar Kristoloji Tartışmaları”, Olba XI, Mersin 2005.

Özyıldırım, M., “Erken Hıristiyanlık Dönemi Dinsel Tartışlmaları ve Mersin Sınırları İçindeki Piskoposluk Merkezleri”, Tarih İçinde Mersin II. Collocium Bildirisi, Mersin 2005.

Erten, E. – Özyıldırım, M., “Olba Yüzey Araştırması- 2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23, Istanbul 2007.

Özyıldırım,M., “Demiriş, B., Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı” (Kitap tanıtım), Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23 İstanbul 2007.

Özyıldırım, M., “Ariminum ve Seleucia ad Calycadnum Konsilleri 359 İkiz Konsiller yılı”, Olba XV, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2005 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı sonuçları Toplantısı, Ankara 2007.

Özyıldırım,M., “Olba’da Arkeolojik Korumacılık Sorunları”, Silifke Müzesi Konferansları, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2006 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2008.

Özyıldırım, M., “Mersin’de Düzenlenen IV. Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu” (Sempozyum tanıtım), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S.23, Istanbul 2008.

Özyıldırım, M., “Seleucia ad Calycadnum’un Erken Hıristiyanlık Açısından Önemi”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. VI, www.arkeoloji.web.tr, 2008.

Özyıldırım, M., “Aziz Paulus”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. V, http/www.akeoloji.web.tr , 2008.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları -2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S. 27, İstanbul 2009.

Özyıldırım, M., “Kilikia Bölgesi Eskiçağ Yer Adlarının Türkçede Kullanımı Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Mersin Sempozyumu, 19 Kasım 2008, Mersin 2009.

Özyıldırım, M., “Olba’da Hıristiyanlığın İzleri”, Arkeoidea e-Dergi Sayı VII, www.arkeoidea.com, Ocak 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2007 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009.

Özyıldırım, M., Canevello, S., “Constantinopolis Tahtında Isaurialı Bir İmparator: Zeno”, Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, TB Yay. Istanbul 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “Olba Araştırması – 2009”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 30 , İstanbul 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2008 Yılı Olba Yüzey Araştırması’’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Mersin Silifke Olba 2009 Araştırmaları, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Istanbul 2010.

Özyıldırım, M., Ünalan, H., S., Isauria Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı”, Seleucia ad Calycadnum I, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2009 yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı , Ankara 2011.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., “Olba Kazıları – 2010”, Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S.31 , Istanbul 2011.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal yeni Bilgiler”, Seleucia ad Calycadnum II, Ankara 2012.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı: 2012 Kazı Sonuçları ve Merkez Mekânlar Üzerine Düşünceler”, Seleucia ad Calycadnum, Istanbul 2013.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Olba (Mersin Silifke) Kazıları 2012, ANMED Arkeoloji Haberleri, Antalya 2013.

Akyol, A., Özyıldırım, M., vd., “Alahan Manastırı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, Seleucia ad Calycadnum IV,

Istanbul 2014.

Özyıldırım, M., “Silifke’nin Unutulmayan Değeri: Azize Thecla” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Cennet – Cehennem Obruğu Meryem Ana Kilisesi” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

Prof. Dr. A. Emel ERTEN Tarafından Yapılan Yayınlar

Erten, E., Hatay Müzesindeki bir Grup Cam Eser. I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 1(30-35), 1990.

Erten, E., Akhaemenid Cam Kaseleri ve Milas Müzesinden Yayınlanmamış İki Örnek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, 10(312-326), 1995

Erten, E., Lycia. The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Limited (ed: : J. Turner), New York, 1(837-840), 1996.

Erten, E., İ.Ö. İkinci Binde Anadoluda Cam. OLBA, 1(29-44), 1998.

Erten, E., Kilikiada Cam. OLBA, 2(169-184), 1999.

Erten, E., Anadolu Roma Dönemi Camcılığında Küresel Sürahiler. OLBA III, 3(170-177), 2000.

Erten, E., İçel Müzesi Koleksiyonundan Cam Bardaklar. Günışığında Anadolu – Anatolia in Daylight – Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, 1(96-103), 2001.

Erten, E., A Glass Bottle with three pinched feet in the Marmaris Museum. OLBA, IV(183-188), 2001.

Erten, E., Türkiye Dışındaki Müzelerdeki Anadolu Kaynaklı Roma Cam Eserleri Işığında Anadoluda Cam. Türk Arkeoloji Dergisi, 1(73-82), 2001.

Erten, E., Olba (Uğuralanı) 2001 Yüzey Araştırması. 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 20 (185-196), Ankara 2002.

Erten, E., 19th Century Travellers and Soli-Pompeiopolis. Mersin, The Mediterranean and Modernity- Heritage of the Long Nineteenth Century- Kolokyum 19. yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, 1(117-123), 2002.

Erten, E., Silifke Müzesi Koleksiyonundan Cam Kase. OLBA, V(97-104), 2002.

Erten, E., Olba 2002 Yüzey Araştırması. 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 21(55-66), 2003.

Erten, E., Glass Finds Olba Survey. OLBA, VII(145-154), 2003.

Erten, E. – Özyıldırım, M., 2003 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2003.

Erten, E., Mersin, Silifke, Olba Yüzey Araştırması 2003. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 22 (11-22), 2004.

Erten, E., Fethiye Müzesi Koleksiyonundan Antalya, Kaş, Dirgenler Köyü Kaynaklı Camlar. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 4(13-18), 2004.

Erten, E., Silifke, Olba (Uğuralanı) Arkeolojik Yüzey Araştırması; Archeological Surveys at Olba (Uğuralanı), Silifke-Mersin, in 2003″;. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri News of Archaeology Anatolias Mediterranean Areas, 2(105-109), 2004.

Erten, E., Archeological Heritage Silifke and Environs. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1(109-117), 2004.

Erten, E., Anadoludan Örneklerle Demir Çağında Cam. OLBA, IX(95-110), 2004.

Erten, E., Anadoluda Erken Bizans Dönemi Camcılığı ve Roma Kökenleri. VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2004 Sakarya, VII(225-235), 2004.

Erten, E., Olba: A Roman Town in Rough Cilicia. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1 (37-41), 2004.

Erten, E., – Özyıldırım, M., 2004 Olba Yüzey Araştırması, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2005.

Erten, E., Kilikia Tarihinde Kadınlar. Kolokyum Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II Mersin in History: Colloquium and Exhibition, 1(34-41), 2005.

Erten, E., Camcılık Tarihinde Üretim ve Kullanım Kavramları. Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 3(99-107), 2005.

Erten, E., Glass in Hittites. V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri (2-8 Eylül 2002), V(319-329), 2005.

Erten, E., Mersin, Silifke, Olba (Uğuralanı) 2004 Yılı Yüzey Araştırması. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 23 (309-318), 2005.

Erten, E., Olba Yüzey Araştırması 2005. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24 (421-432), 2006.

Erten, E., Eski Eserlere ve Arkeolojik Çalışmalara Osmanlı Yaklaşımı. Silifke Müzesi Konferansları, 1(78-90), 2006.

Erten, E., Emel Erten – Özyıldırım, M., Mersin Silifke Olba Yüzey Araştırması. 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25 Cilt 2(51-62), 2006.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2005 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2007.

Erten, E., Olba’daki Tapınak Planlı Anıt Mezar. PATRONVS Coşkun Özgünele 65. Yaş Armağanı, 1 (149-156), 2007.

Erten, E., Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Cam Pendant. OLBA, XV(1-13), 2007.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2006 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2008.

Erten, E., Silifkeden Bir Cam Buluntu: İnsan Başı Biçimli Şişe. Anadolu Anatolia, Ekdizi no2(127-134), 2008.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2007 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2008 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2010.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2009 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2011.

Erten, E., Olba’da Roma İmparatorluk Döneminde Tarım ve Yerleşim, Seleucia ad Calycadnum, S. II, Ankara 2012.

Erten, E., Olba in Eastern Rough Cilicia: Processes of Hellenization and Romanization in an Eastern Mediterranean Town” “Soma – 16th Symposium on Mediterranean Archaeology” Floransa, Italy 2012 (Baskıda).

Erten E. – Özyıldırım M. – Akçay T. “Olba 2011 Kazısı”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası 34. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara 2012.

Olba Kenti – Makaleler

Kentin arkeolojik verileri üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların yanı sıra Prof. Dr. Emel Erten’in danışmanlığında bir doktora tezi ile üç yüksek lisans tezi çalışması sürdürülmektedir.

 

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk