Bilim Ekibi

Kazı Başkanı – Prof. Dr. A. Emel ERTEN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Kazı Başkan Yardımcısı – Murat ÖZYILDIRIM (Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Öğr. Gör. Dr. Tuna AKÇAY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Arş. Gör. Yavuz YEĞİN (Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Arş. Gör. Burak ERDEM (Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü)

Arkeolog Recep Sezer TAŞKIRAN (MA)

Arkeolog Müslime TOKUŞTEPE