Monthly Archives: Ocak 2015

Öğr. Gör. Tuna AKÇAY Tarafından Yapılan Yayınlar

Akçay, T., Taş Ustası Mezarları Işığında Olba’da Yerel İşçilik, Olba, S. XVI, Mersin 2008.

Akçay, T., Olba’da Hıristiyan Mezarları, Seleucia Ad Calycadum, S. I, Ankara 2011.

Akçay, T., Olba Mezarlık Alanları, Seleucia ad Calycadum, S. II, Ankara 2012.

 

Okt. Murat ÖZYILDIRIM Tarafından Yapılan Yayınlar

Özyıldırım, M., “Öğrenci Gözüyle” (Klasik Liseler Açılması Üzerine), Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, Istanbul 1994.

Özyıldırım, M., “Heybeliada Ruhan Okulu”, İstanbul Dergisi S. 23, Istanbul 1997

Özyıldırım, M., “Klasik Arkeoloji’de Eski Yunanca ve Latince Sözcüklerin Kullanım Yanlışları”, Olba I, Mersin 1998.

Özyıldırım, M., “Antik Kaynaklarda Ainos”, Olba VI, Mersin 2002.

Özyıldırım, M., “İlkçağ ve Erken Hıristiyanlık Kaynaklarında Olba Sözcüğün Değişik Kullanımları”, Olba VIII, Mersin 2003.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2003 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2003.

Özyıldırım, M., “Hıristiyanlığın İlk Üç Yüzyılı ve Seleucia Ad Calycadnum”, Olba X, İstanbul 2004.

Erten, E.- Özyıldırım, M., “2004 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırması”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, İstanbul 2005.

Özyıldırım, M., “Corycus Piskoposluğu ve VI. yüzyıla Kadar Kristoloji Tartışmaları”, Olba XI, Mersin 2005.

Özyıldırım, M., “Erken Hıristiyanlık Dönemi Dinsel Tartışlmaları ve Mersin Sınırları İçindeki Piskoposluk Merkezleri”, Tarih İçinde Mersin II. Collocium Bildirisi, Mersin 2005.

Erten, E. – Özyıldırım, M., “Olba Yüzey Araştırması- 2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23, Istanbul 2007.

Özyıldırım,M., “Demiriş, B., Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı” (Kitap tanıtım), Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 23 İstanbul 2007.

Özyıldırım, M., “Ariminum ve Seleucia ad Calycadnum Konsilleri 359 İkiz Konsiller yılı”, Olba XV, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2005 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı sonuçları Toplantısı, Ankara 2007.

Özyıldırım,M., “Olba’da Arkeolojik Korumacılık Sorunları”, Silifke Müzesi Konferansları, Mersin 2007.

Erten, E.,- Özyıldırım, M., “2006 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2008.

Özyıldırım, M., “Mersin’de Düzenlenen IV. Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu” (Sempozyum tanıtım), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S.23, Istanbul 2008.

Özyıldırım, M., “Seleucia ad Calycadnum’un Erken Hıristiyanlık Açısından Önemi”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. VI, www.arkeoloji.web.tr, 2008.

Özyıldırım, M., “Aziz Paulus”, ARKEOIDEA Internet Sureli Arkeoloji Dergisi S. V, http/www.akeoloji.web.tr , 2008.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmasları -2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi S. 27, İstanbul 2009.

Özyıldırım, M., “Kilikia Bölgesi Eskiçağ Yer Adlarının Türkçede Kullanımı Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Mersin Sempozyumu, 19 Kasım 2008, Mersin 2009.

Özyıldırım, M., “Olba’da Hıristiyanlığın İzleri”, Arkeoidea e-Dergi Sayı VII, www.arkeoidea.com, Ocak 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2007 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009.

Özyıldırım, M., Canevello, S., “Constantinopolis Tahtında Isaurialı Bir İmparator: Zeno”, Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları Dergisi, TB Yay. Istanbul 2009.

Erten, E., Özyıldırım, M., “Olba Araştırması – 2009”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, S. 30 , İstanbul 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2008 Yılı Olba Yüzey Araştırması’’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Mersin Silifke Olba 2009 Araştırmaları, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Istanbul 2010.

Özyıldırım, M., Ünalan, H., S., Isauria Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı”, Seleucia ad Calycadnum I, Ankara 2010.

Erten, E., Özyıldırım, M., “2009 yılı Olba Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Sonuçları Toplantısı , Ankara 2011.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., “Olba Kazıları – 2010”, Türk Eskiçağ Enstitüsü Haberler Dergisi, S.31 , Istanbul 2011.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal yeni Bilgiler”, Seleucia ad Calycadnum II, Ankara 2012.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı: 2012 Kazı Sonuçları ve Merkez Mekânlar Üzerine Düşünceler”, Seleucia ad Calycadnum, Istanbul 2013.

Erten, E., Özyıldırım, M., Akçay, T., Olba (Mersin Silifke) Kazıları 2012, ANMED Arkeoloji Haberleri, Antalya 2013.

Akyol, A., Özyıldırım, M., vd., “Alahan Manastırı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, Seleucia ad Calycadnum IV,

Istanbul 2014.

Özyıldırım, M., “Silifke’nin Unutulmayan Değeri: Azize Thecla” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Cennet – Cehennem Obruğu Meryem Ana Kilisesi” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım Mersin 2015.

Özyıldırım, M., “Olba Manastırı” (İnanca Yolculuk Mersin Kitabı’nda bölüm, Edt. M. Özyıldırım, Mersin 2015.

Prof. Dr. A. Emel ERTEN Tarafından Yapılan Yayınlar

Erten, E., Hatay Müzesindeki bir Grup Cam Eser. I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 1(30-35), 1990.

Erten, E., Akhaemenid Cam Kaseleri ve Milas Müzesinden Yayınlanmamış İki Örnek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, 10(312-326), 1995

Erten, E., Lycia. The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Limited (ed: : J. Turner), New York, 1(837-840), 1996.

Erten, E., İ.Ö. İkinci Binde Anadoluda Cam. OLBA, 1(29-44), 1998.

Erten, E., Kilikiada Cam. OLBA, 2(169-184), 1999.

Erten, E., Anadolu Roma Dönemi Camcılığında Küresel Sürahiler. OLBA III, 3(170-177), 2000.

Erten, E., İçel Müzesi Koleksiyonundan Cam Bardaklar. Günışığında Anadolu – Anatolia in Daylight – Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, 1(96-103), 2001.

Erten, E., A Glass Bottle with three pinched feet in the Marmaris Museum. OLBA, IV(183-188), 2001.

Erten, E., Türkiye Dışındaki Müzelerdeki Anadolu Kaynaklı Roma Cam Eserleri Işığında Anadoluda Cam. Türk Arkeoloji Dergisi, 1(73-82), 2001.

Erten, E., Olba (Uğuralanı) 2001 Yüzey Araştırması. 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 20 (185-196), Ankara 2002.

Erten, E., 19th Century Travellers and Soli-Pompeiopolis. Mersin, The Mediterranean and Modernity- Heritage of the Long Nineteenth Century- Kolokyum 19. yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, 1(117-123), 2002.

Erten, E., Silifke Müzesi Koleksiyonundan Cam Kase. OLBA, V(97-104), 2002.

Erten, E., Olba 2002 Yüzey Araştırması. 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 21(55-66), 2003.

Erten, E., Glass Finds Olba Survey. OLBA, VII(145-154), 2003.

Erten, E. – Özyıldırım, M., 2003 Olba Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2003.

Erten, E., Mersin, Silifke, Olba Yüzey Araştırması 2003. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 22 (11-22), 2004.

Erten, E., Fethiye Müzesi Koleksiyonundan Antalya, Kaş, Dirgenler Köyü Kaynaklı Camlar. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 4(13-18), 2004.

Erten, E., Silifke, Olba (Uğuralanı) Arkeolojik Yüzey Araştırması; Archeological Surveys at Olba (Uğuralanı), Silifke-Mersin, in 2003″;. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri News of Archaeology Anatolias Mediterranean Areas, 2(105-109), 2004.

Erten, E., Archeological Heritage Silifke and Environs. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1(109-117), 2004.

Erten, E., Anadoludan Örneklerle Demir Çağında Cam. OLBA, IX(95-110), 2004.

Erten, E., Anadoluda Erken Bizans Dönemi Camcılığı ve Roma Kökenleri. VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2004 Sakarya, VII(225-235), 2004.

Erten, E., Olba: A Roman Town in Rough Cilicia. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1 (37-41), 2004.

Erten, E., – Özyıldırım, M., 2004 Olba Yüzey Araştırması, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Istanbul 2005.

Erten, E., Kilikia Tarihinde Kadınlar. Kolokyum Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II Mersin in History: Colloquium and Exhibition, 1(34-41), 2005.

Erten, E., Camcılık Tarihinde Üretim ve Kullanım Kavramları. Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 3(99-107), 2005.

Erten, E., Glass in Hittites. V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri (2-8 Eylül 2002), V(319-329), 2005.

Erten, E., Mersin, Silifke, Olba (Uğuralanı) 2004 Yılı Yüzey Araştırması. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 23 (309-318), 2005.

Erten, E., Olba Yüzey Araştırması 2005. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24 (421-432), 2006.

Erten, E., Eski Eserlere ve Arkeolojik Çalışmalara Osmanlı Yaklaşımı. Silifke Müzesi Konferansları, 1(78-90), 2006.

Erten, E., Emel Erten – Özyıldırım, M., Mersin Silifke Olba Yüzey Araştırması. 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25 Cilt 2(51-62), 2006.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2005 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2007.

Erten, E., Olba’daki Tapınak Planlı Anıt Mezar. PATRONVS Coşkun Özgünele 65. Yaş Armağanı, 1 (149-156), 2007.

Erten, E., Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Cam Pendant. OLBA, XV(1-13), 2007.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2006 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2008.

Erten, E., Silifkeden Bir Cam Buluntu: İnsan Başı Biçimli Şişe. Anadolu Anatolia, Ekdizi no2(127-134), 2008.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2007 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2008 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2010.

Erten, E., – Özyıldırım, M., “2009 Yılı Olba Yüzey Araştırması”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 2011.

Erten, E., Olba’da Roma İmparatorluk Döneminde Tarım ve Yerleşim, Seleucia ad Calycadnum, S. II, Ankara 2012.

Erten, E., Olba in Eastern Rough Cilicia: Processes of Hellenization and Romanization in an Eastern Mediterranean Town” “Soma – 16th Symposium on Mediterranean Archaeology” Floransa, Italy 2012 (Baskıda).

Erten E. – Özyıldırım M. – Akçay T. “Olba 2011 Kazısı”, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası 34. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara 2012.

Seleucia ad Calycadnum III

PRAEFATIO

Olba Kazıları’nın süreli yayını Seleucia ad Calycadnum’un 2013 yılında üçüncü sayısını sunarken, dergimizin yayın yaşamına aralık vermeden devam etmekte olmasının mutluluğu içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Öncelikle, bu yeni sayıda yayınlanmak üzere çalışmalarını bize göndermek nezaketinde bulunan değerli meslektaşlarımıza, yayın kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. Onların katkılarıyla ortaya çıkan bu sayının, eskiçağ uygarlıkları ve dilleri, tarihi konusunda çalışan akademisyenlerin ve bu alanlara ilgi duyan okurların yakından tanıdıkları Homer Kitabevi tarafından yayınlanması, yayın ekibimiz için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Bizimle çalışmayı severek kabul eden değerli dostumuz, Homer Kitabevi sahibi Ayşen Boylu’ya ve Seleucia ad Calycadnum’un bu sayısının grafik düzenlemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Sinan Turan’a şükran borçluyuz.

Arkeoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Sanat Tarihi konularında çalışan uzmanlara dergimiz kapılarının hep açık olduğunu ve gelecek sayılarımızda onların değerli çalışmalarına yer vermekten mutluluk duyacağız.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

We are pleased to present volume 3 of Seleucia ad Calycadnum which has been continuously published since 2011. First and foremost, we would like to thank all our colleagues for their scholarly contributions and our editorial board for their valued input. Due to their expert participation, we are this and subsequent volumes will be published by Homer Books, to Ayşen boylu, owner of Homer Books, who kindly agreed to work with us, and Sinan Turan, who meticulously desingned the graphics of this volume.

We would also like lo state that our journal is open to scholars of fields of archaeology, ancient languages ad cultures and history of art. We would always welcome their works in the forthcoming volumes.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

seleucia3 seleucia3arka

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Tuna AKÇAY - Olba’da Şeytanderesi Vadisi’ndeki Kaya Kült Alanında Bulunan Unguentariae

Ebru Fatma FINDIK – 2012 yılı Efes, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazıları Depo Çalışmalarından İlk Gözlemler, Yeni Bir Keşif: Ayasuluk’ta Cam Atölyesi.

Ceren ÜNAL – Bizans Sikkelerinde Başmelek Mikhail ve Aziz Mikhail Tasvirleri

Emre TAŞTEMÜR - Klaros Kasesi ve Anadolu’da Pers Egemenlik Döneminde Cam Kase Üretimi Konusunda Düşünceler

Gülgün KÖROĞLU – Silifke Müzesi’nden Erken Bizans Dönemine Ait Gümüş Tılsım

Emel ERTEN – Olba Kazılarından Küçük Buluntular

Fatma AKKUŞ YİĞİTErmeni Baronluğu’nun Kuruluşu.

Ramazan UYKUR- Artuklu Türkmenleri’nin Sikkelerinde Mitolojik Bir Yaratık: “Çift Başlı Kartal”

Ayşe Fatma EROL – Deniz TAMER Fatsa Cıngırt Kayası’ndan Ele Geçen 10 Sikke Üzerine Gözlemler

Jessica L. Ambler – Genius Loci: Towards a Roman Understanding of Carthage

Tümay HAZİNEDAR COŞKUN – Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2007-2010 Sezonu Cam Buluntuları “Pencere Camları”

Murat ÖZYILDIRIM – Olba Manasıtırı: 2012 Yılı Kazı Sonuçları ve Merkez Mekânlar Üzerine Düşünceler

Sevim AYTEŞ CANEVELLO – Erken Hıristiyanlık Döneminde Cilicialı Şifavericiler: Dioscorides, Cosmas ve Damianus

Songül ULUTAŞ – Osmanlı’nın Arkeoloji Algısı: Kilikia Örneği

Ali Akın AKYOL – Ebru ERDOĞAN YILDIRIM – Emel ERTEN – Yusuf Kağan KADIOĞLU - Olba Kazısı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları

Kitap Tanıtımları:

Emel ERTEN – Tanrıça ve Boğa

Ahmetcan SAYALI – İstanbul’un Tarihi Eserleri

Hüseyin ÜRETEN – Anadolu’da Kadın: On Bir Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe

Mükerren KÜRÜM – Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

Seleucia ad Calycadnum IV

PRAEFATIO

Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2001-2009 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırmaları, 2010 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararı ile ilk arkeolojik kazılar başladı. Böylece Olba hakkında bugüne kadar bilinenlere yeni bilgiler eklendi ve ulaşılan sonuçlar ekip üyelerimiz tarafından birçok yayınla bilim dünyasına sunuldu.

Seleucia ad Calycadnum, arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapılan çalışmaları sizlerle buluşturmak üzere yayın yaşamına başlıyor. İlk sayıda “Erken Hıristiyanlık” teması ile çıkmakla birlikte, gelecek sayılarımızda sizlerin çalışmalarına çok daha geniş bir yelpazede yer vermeyi amaçlamaktayız.

Birinci sayımıza katkı sağlayan başta Seleucia ad Calycadnum Bilim Kurulu üyeliğini kabul eden saygıdeğer öğretim üyeleri olmak üzere, sayın yazarlara, amblemimizin çizimi için ressam Cavidan Yegül Erten’e, kapak tasarımı için arkeolog Tuna Akçay’a, teknik yardımlarından dolayı M. Çağlar Kırkpınar’a ve Gonca Sümer’in şahsında TAN Kitabevi’ne teşekkür ederiz.

Yapacağınız çalışmaların dergimizde yayınlanmasından onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

PRAEFATIO

After nine years (2001-2009) of archaeological surveys at Olba in Mersin, Silifke, excavations started in 2010 with the permission of the Ministry of Culture and Tourism. The team members of Olba have added extensive new information on the settlement history of the site, presenting their results in many publications.

“Seleucia ad Calycadnum” will be an annual journal for the studies on archaeology, ancient languages and cultures, and the history of art published by Olba excavations. Although the first issue focuses on Early Christianity, subsequent issues will include a wider range of investigations.

We want to thank the contributors and the colleagues who honored us by accepting to take part in the scientific board. Painter Cavidan Yegül Erten was kind enough to draw our logo and archaeologist Tuna Akçay designed the front-cover. M. Çağlar Kırkpınar did all the tiresome office work. Finally, many thanks to the TAN Bookstore and Gonca Sümer for giving us support for the publication of “Seleucia ad Calycadnum”.

We welcome contributions for future issues of “Seleucia ad Calycadnum”.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

Tuna Akçay (MA)

seleucia4 seleucia4arka

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Erendiz Özbayoğlu - Iulıanus Apostata’nın Ufuktaki Hıristiyanlıkla Sınavı

Turhan Kaçar - İkinci Yüzyılda Hıristiyanlık: Entellektüeller, Düşünceler Ve Gruplar

Emel Erten – Erken Bizans Camcılığı: Kimliği Ve Niteliği Üzerine Düşünceler

Reyhan Körpe - Son Arkeolojik Bulgular Işığında Aziz Paulus’un İkinci Kutsal Görev Gezisinde Troas Yolculuğu

Gülgün Köroğlu - Yumuktepe Höyüğü Kazılarında Gün Işığına Çıkarılan Aziz Menas Tasvirli Hacı Şişesi

Efrumiye Ertekin - Roma Devletinin Hıristiyanlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Son Hamlesi: Büyük Takibat (303-311)

Ceren Ünal - Bizans Sikkelerinde Yer Alan Göksel Varlıklar “Kerubim Ve Serafim”

Tuna Akçay - Olba’da Hıristiyan Mezarları

Murat Özyıldırım – H. Sibel Ünalan - Isavrıa Dağlarında Hıristiyan Manastırcılığının Bir Örneği: Olba Manastırı

Ümit Çakmak - Geç Antik Dönem’de Cılıcıa Ve Isaurıa’da Kilise Sayısının Artış Nedenleri Üzerine Bir Deneme

Sevim Ayteş Canevello - Some Observatıons On Monotheısm In Cılıcıa

Kitap Tanıtımları:

Emin Sarıiz - Geç Antıkçağ’da Hıristiyanlık

William Aylward - Roma Dünyasında Yıkanma

Seleucia ad Calycadnum Dergisi

Seleucia ad Calycadnum, Olba kazısı yayını olarak Türkiye’de bir kazı ekibi tarafından çıkarılan süreli, hakemli, bilimsel tek arkeoloji dergisidir.

Seleucia ad Calycadnum I                          Seleucia ad Calycadnum II            

seleucia1mini                              seleucia2onkapakmini

Seleucia ad Calycadnum III                        Seleucia ad Calycadnum IV

seleucia3mini                              seleucia4mini

Dergimizi Facebook’tan takip etmek için tıklayınız..

Seleucia ad Calycadnum I

PRAEFATIO

Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba’da TC Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2001 – 2009 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırmaları, 2010 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararı ile ilk arkeolojik kazılar başladı. Böylece Olba hakkında bugüne kadar bilinenlere yeni bilgiler eklendi ve ulaşılan sonuçlar ekip üyelerimiz tarafından birçok yayınla bilim dünyasına sunuldu.

“Seleucia ad Calycadnum”, arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapılan çalışmaları sizlerle buluşturmak üzere yayın yaşamına başlıyor.

Dileğimiz, eski dünyanın gerçeklerini aydınlatmaya çalışan bilim insanlarının buluşacakları yeni bir platform yaratmak. Yapacağınız çalışmaların dergimizde yayınlanmasından onur duyacağımızı da belirtmek isteriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

After nine years (2001-2009) of archaeological surveys at Olba in Mersin, Silifke, excavations started in 2010 with the permission of the Ministry of Culture and Tourism. The team members of Olba have added extensive new information on the settlement history of the site, presenting their results in many publications.

“Seleucia ad Calycadnum” will be an annual journal for the studies on archaeology, ancient languages and cultures, and the history of art published by Olba excavations.

Our objective is to provide a platform for colleagues who wish to enrich the knowledge of the ancient world through their studies. We welcome contributions for future issues of “Seleucia ad Calycadnum”.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

                   seleucia1  seleucia1arka

                           Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Prof. Dr. Erendiz ÖZBAYOĞLU – IULIANUS APOSTATA’NIN UFUKTAKİ HIRİSTİYANLIKLA SINAVI

Prof. Dr. Turhan KAÇAR- İKİNCİ YÜZYILDA HIRİSTİYANLIK: ENTELLEKTÜELLER, DÜŞÜNCELER VE GRUPLAR.

Prof. Dr. Emel ERTEN- ERKEN BİZANS CAMCILIĞI: KİMLİĞİ VE NİTELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.

Dr. Reyhan KÖRPE- SON BULGULAR IŞIĞINDA AZİZ PAULUS’UN İKİNCİ KUTSAL GÖREV GEZİSİNDE TROAS YOLCULUĞU (s.51-76).

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU- YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ KAZILARINDA GÜNIŞIĞINA ÇIKARTILAN AZİZ MENAS TASVİRLİ HACI ŞİŞESİ.

Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN- ROMA DEVLETİNİN HIRİSTİYANLIĞI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK SON HAMLESİ: BÜYÜK TAKİBAT.

Yrd. Doç. Dr. Ceren ÜNAL – BİZANS SİKKELERİNDE YER ALAN GÖKSEL VARLIKLAR “KERUBİM” VE “SERAFİM”.

Tuna AKÇAY (MA) – OLBA’DA HIRİSTİYAN MEZARLARI.

Murat ÖZYILDIRIM (MA)-Yrd. Doç. Dr. H. Sibel ÜNALAN - ISAVRIA DAĞLARINDA HIRİSTİYAN MANASTIRCILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: OLBA MANASTIRI.

Ümit ÇAKMAK (MA) – GEÇ ANTİK ÇAĞDA CILICIA VE ISAVRIA’DA KİLİSE SAYISININ ARTIŞ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DENEME.

Sevim AYTEŞ CANEVELLO (MA) – OBSERVATION ON MONETHEISM IN CILICIA.

Kitap Tanıtımları:

Emin SARIİZ - GEÇ ANTİKÇAĞ’DA HIRİSTİYANLIK (Prof. Dr. Turhan KAÇAR).

Prof. Dr. William AYLWARD – ROMA DÜNYASINDA YIKANMA (Prof. Dr. Fikret YEGÜL).

Seleucia ad Calycadnum II

PRAEFATIO

Mersin Olba Kazıları’nın bilimsel dergisi olarak 2011 yılında yayınlanmaya başlanan Seleucia ad Calycadnum Dergisi’nin ikinci sayısını okurlarımıza sunmaktayız. Erken Hıristiyanlık teması ile çıkan ilk sayımızdan sonra, ikinci sayıda daha geniş bir çerçeve içine yerleştirilebilecek bir içerikle dergimiz sizlerle buluşuyor.

Olba arkeolojisi ve yerleşim tarihi konusundaki makalelerin yanında nümizmatik, arkeometri, Anadolu’da kent tasarımına ilişkin çalışmalar da dergimiz kapsamında yer almakta. Bu sayının çıkmasını sağlayan tüm yazarlarımıza, katkılarından dolayı yayın kurulumuz üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Arkeoloji, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi konularında yapacağınız çalışmaların Seleucia ad Calycadnum dergisinin gelecek sayılarında yer almasından mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Editörler:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

PRAEFATIO

We are proud to present the second volume of the annual journey of Mersin Olba excavations, Seleucia ad Calycadnum. After the first issue fıcusing on Early Chiristianity, a wider content of articles such as archaeometry, numismatic, urban design in Asia Minor will be presented in the second volume as well as the studies on the settlement history and archaeology of Olba.

We wish to thank all our contributors, colleagues studying on archaeology, ancient languages and cultures and the history of art for  the future issues of ‘’ Seleucia ad Calycadnum’’.

Editors:

Prof. Dr. Emel Erten

Prof. Dr. Diane Favro

Murat Özyıldırım (MA)

seleucia2onkapak  seleucia2arkakapak

     Dergi kapak fotoğraflarını görmek için fotoğrafları tıklayınız..

İÇİNDEKİLER:

Gülgün KÖROĞLU - Kızkalesi Kazılarında Ele Geçen 12. Ve 15. Yüzyıl Arasına Tarihlenen Orta Çağ Seramikleri.

Efrumiye ERTEKİN – Principatus Devri Roma Senatus’u:Üye Sayısında Düzenlemeler(Lectio Senatus), Senatus’a Giriş Koşulları ve Yolları, Yasal İşleyiş.

Emel ERTEN – Olba’da Roma İmparatorluk Döneminde Tarım ve Yerleşim.

Tuna AKÇAY – Olba Mezarlık Alanları.

Murat ÖZYILDIRIM - Olba Manastırı Hakkında Arkeolojik ve Yazınsal Yeni Bilgiler.

Sevim AYTEŞ CANEVELLO – MÖ II. MS IV. Yüzyıllar Arasında Cilicia’da Yahudiler.

Ceren ÜNAL - Trabzon İmparatoru I.Manuel Komnenos (1238-1263) Dönemine Tarihlenen Balıkesir, Kuva-i Milliye Müzesi’ndeki Üç Adet Asper.

H.Sibel ÜNALAN – Ceren ÜNAL – Tarsus Müzesi’nde Yer Alan Figür Tasvirli Artukoğulları Sikkeleri “12. – 13. Yüzyıllarda Anadolu’da İkonografik  Alışveriş”.

Brianna BRİCKER - Ceci N’est Past Un Mur: Representation And Reality in Ephesian Urban Boundaries.

Ali Akın AKYOL – Archaoemetrical Perspektives in Turkey.

Kitap Tanıtımları:

Emine TOK – Manisa Müze’si Bizans Sikkeleri.

Mükerren KÜRÜM – Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

Basında Olba Kazısı

TC Bakanlar Kurulu kararı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Erten başkanlığında 2010 yılında başlayan kazımızla ilgili medyada çıkan haberler aşağıda listelenmiştir.

     TRT HABER – Olba Kazı Çalışmaları 2012

       Sabah Gazetesi – 27 Temmuz 2014

       Anadolu’da Bugün – 21 Temmuz 2014

anadoludabugun2014

       memleket.com.tr – 27 Temmuz 2014

memleket2014

 

 

İletişim

Prof. Dr. A. Emel ERTEN (Kazı Başkanı)

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06500 Beşevler / ANKARA.

eerten@gazi.edu.tr

Okt. Murat ÖZYILDIRIM (MA)

Mersin Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 33343 Yenişehir / MERSİN.

ozyildirimmurat@gmail.com

Öğr. Gör. Tuna AKÇAY (MA)

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 06500 Beşevler / ANKARA.

akcaytuna@gmail.com

Olba kenti arkeolojik kazılarını Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk